nationale,internationale verhuizingen ,verhuizen ,expats
in belgie
INTERNATIONAAL
NATIONAAL
BUREELVERHUIZINGEN
Webdesing bvba jvh-insurance
jvh@me.com

VERHUIZINGEN - NATIONAAL - INTERNATIONAAL

Karl Van den Bergh
Lion Movers BVBA
Meerbeeksebaan 98
1982 Elewijt
T:00 32 16 20 20 16
e mail info@lionmovers.be
BTW BE 0838 020 216
Dit is de website van Lion Movers SPRL
De zetel van Lion Movers BVBA is gevestigd:
Meerbeeksebaan 98
BE-1982 Elewijt
BTW-nummer
De hiernavolgende algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op de informatie die u terugvindt op de website van Lion Movers SPRL. Deze website heeft een louter informatief karakter.
Prijzen
De op de website vermelde prijzen zijn louter indicatief en kunnen de vennootschap slechts binden voor zover ze worden bevestigd in een ondertekende schriftelijke overeenkomst. Alle prijzen zijn aangeduid in euro. Deze prijzen zijn steeds vermeld in- of exclusief BTW, doch exclusief andere kosten (extra gepresteerde uren, extra kilometers en rijtijd van en naar het verhuisdepot, kosten eigen aan internationale verhuizingen zoals invoerrechten, taksen, etc..). Voormelde opsomming is niet limitatief. Lion Movers BVBA heeft het recht de aangeduide prijs te wijzigen voor u een bestelling plaatst.
Gebruik van elektronische communicatie
Op de Lion Movers-website kunnen elektronisch vragen gesteld worden. Zodoende bent u ermee akkoord dat Lion Movers elektronisch of telefonisch met u communiceert. Het is Lion Movers bvba toegestaan u e-mailberichten en andere mededelingen te sturen m.b.t. uw informatievraag via het internet.
Bevoegde instanties en rechtspraak
De verhuisdiensten zijn volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving, enkel het vredegerecht van Brussel en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd.
Hoofdingen en verbreking
Alle hoofdingen van deze voorwaarden zijn enkel bedoeld als handige referentie en maken geen deel uit van deze voorwaarden. Deze hoofdingen zijn niet van toepassing bij de interpretatie of verklaring van deze voorwaarden. Indien een bepaalde bepaling of bewoording in deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar zou worden of zou verklaard worden, wegens om het even welke reden, dan zal deze bepaling of bewoording uitvoerbaar blijven voor zover wettelijk mogelijk, en zal de geldigheid, wettelijkheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele manier getroffen of beïnvloed worden.
Recht op toegang van uw gegevens
U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. U kan ons daarvoor steeds contacteren via e-mail: info@Lionmovers.be
.

Algemene voorwaarden gebruik website Lion Movers .